Domov > ČAS JE ZA R32 (difluormetan CH2F2)

ČAS JE ZA R32 (difluormetan CH2F2)

O plinu R32

Hladilni plini negativno vplivajo na ozonsko plast in na globalno segrevanje našega planeta, zato se stalno iščejo izboljšave in čim boljši kompromis med uporabnostjo in škodljivostjo. Na trg in v uporabo se uvaja novi plin R32, ki glede na današnje stanje s plinom R410A ohranja samo še eno tretjino vpliva na globalno segrevanje. Kemijske in fizikalne lastnosti plina R32 pomenijo tudi do 20 % manjšo količino polnjenja naprav in boljše dosežke ogrevanja pri nižjih temperaturah okolja.

PO LETU 2025 SE BODO V KLIMATSKIH NAPRAVAH DO 3KG POLNITVE LAHKO UPORABLJALI SAMO PLINI Z GWP POD 750

Orodja in delo z R32

Plin R32 deluje pri nekoliko višjih tlakih, zato ga lahko uporabljamo samo v napravah, ki so za to predvidene in označene. Ročna orodja za delo so primerna za uporabo s tem plinom, posebna pozornost velja za črpalno enoto, merilne instrumente in detektor puščanja. Večina novejše opreme je že pripravljena za delo s sedanjim R410A in tudi novim R32, vsekakor je to potrebno preveriti pred prvo uporabo z novim plinom R32.
R32 je rahlo vnetljiv, zato je pri delu z njim potrebna pazljivost za preprečitev možnosti vžiga.

a) Preprečiti izpuste plina: Pri prvi montaži naprave se cevi posuši z izsesavanjem in se jih ne prepihuje z zrakom. Pred vzdrževalnimi deli je potrebno plin izsesati iz instalacije in ga shraniti.

b) Preprečiti porast koncentracije: Med montažo ali vzdrževalnimi deli je potrebno prostor prezračevati z odpiranjem vrat ali oken in z uporabo ventilatorja.

c) Preprečiti vire vžiga: Nikakor se ne lota cevi ali naprave, ki vsebuje plin. Pred lotanjem je obvezno izsesati plin. Med nameščanjem naprav naj te ne bodo pod električno napetostjo. Potrebno je izklopiti varovalko in z instrumentom preveriti nič napetosti. Ne kadite med delom ali prevozom plina ali naprave.

Plin R32 je naprodaj v jeklenkah različnih velikosti. Uporabljajo se ventili po DIN-477 z levim navojem, zato bodo za uporabo sedanjih cevi potrebni dodatni adapterji.

Prevoz in varnost z R32

Zahteve za prevoz manjših količin plina niso nič zahtevnejše od tistih za prevoz gorljivega plina za lotanje, ki je že prisoten v večini monterskih vozil. Ponovimo, da je v takem vozilu kajenje prepovedano. Tudi s stališča varstva pri delu niso predvidene posebne dodatne zahteve, saj večina monterjev že dela z vnetljivimi plini. Vseeno svetujemo, da preverite vašo oceno tveganja na delovnem mestu s pooblaščencem za varstvo pri delu. Pri nas je na voljo original in prevod Varnostnega lista, kateri je dosegljiv na povezavi.
Glede mesta namestitve naprav velja nekaj omejitev, vse z namenom preprečitve kopičenja plina v primeru nenadzorovanega puščanja zaradi napake ali okvare. Notranje enote naj ne bodo v premajhnih prostorih in prenizko. Zunanje enote naj ne bodo v zaprtih ali drugače omejenih prostorih z omejenim zračenjem. Več in podrobneje glejte navodila na povezavi (stran 12 v Full product line katalog 2017).

Mitsubishi Electric in R32

Mitsubishi Electric in Vitanest na slovenski trg uvajamo klimatske naprave, ki so primerne za delovanje s plinom R32 in ustrezne zunanje enote ga bodo tudi že vsebovale v dobavi. Sledilo bo vse več modelov, o čemer bomo sproti obveščali slovensko javnost. Tovarna si prizadeva zagotoviti združljivost različnih modelov notranjih enot s sedanjim in tudi novim plinom. Vse do dokončnega popolnega prehoda celotnega tržišča izključno na uporabo R32 bo Mitsubishi Electric še vedno proizvajal in dobavljal tudi naprave za delovanje s plinom R410A.

Plin R32 Plin R32

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Sušenje rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube