Čas za zamenjavo na toplotno črpalko zrak-voda

Odločitev o menjavi tipa ogrevalnega sistema ne sprejemamo vsak dan, zato je smiselno dobro preučiti prednosti in slabosti le teh. Hiter tempo življenja, ekonomičnost ogrevanja, komoditeta in enostavnost, tako upravljanja kot vzdrževanja nas silita k izbiri najprimernejšega za nas. Vedno večjo vlogo pri izbiri ogrevalnega sistema pa odigra tudi pomen zmanjševanja onesnaževanja bivalnega okolja, kjer je sistem v uporabi.

Toplotna črpalka odigra pomembno vlogo pri zmanjševanju onesnaževanja bivalnega okolja
Električna energija v energijski oskrbi gospodinjstev prevzema vodilno vlogo. Od prvega desetletja 21. stoletja je opazen porast načina ogrevanja s toplotno črpalko zrak-voda, tudi zaradi spodbud Eko sklada, ki subvencionira okolju prijazne in energijsko varčne toplotne črpalke.  

 

Lesna biomasa je kot vir ogrevanja v ospredju predvsem zaradi lastne oskrbe iz lastnih gozdov kateri pokrivajo skoraj 60 odstotkov površine Slovenije. Kot vir ogrevanja je bolj obremenjujoča za okolje, sploh z vidika obremenitve okolja z izpustom trdih delcev v zrak. ARSO, Agencija republike Slovenije za okolje skrbi za javno napovedovanje ravni onesnaženosti z delci PM10 v hladni polovici leta. Z napovedmi pričnejo oktobra, zaključijo pa z aprilom, ko se zaključi ogrevalna sezona.

V zadnjih 20 letih so uporabniki kotlov na kurilno olje imeli velike težave tudi zaradi nestabilne cene kurilnega olja. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov se v Republiki Sloveniji že od leta 1999 določajo s strani države na podlagi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. V letu 2016 se je vlada odločila za postopno liberalizacijo reguliranih cen naftnih derivatov. Najvišje maloprodajne cene kurilnega olja se od 9. 4. 2016 oblikujejo prosto na trgu.

Od 1. oktobra 2020 je v veljali popolna liberalizacija prodajnih cen (brez dajatev) vseh naftnih derivatov. Vprašljivo je kakšno ceno lahko uporabnik kotla na kurilno olje sploh pričakuje v letih po popolni liberalizaciji. Ob vstopu novih ponudnikov naj ne bi prišlo do dviga marž, in s tem dviga cen naftnih derivatov, saj naj bi marže v nekaj letih po deregulaciji cen vseh naftnih derivatov dosegle raven marž, ki je primerljiva z višino marž v ostalih državah članicah Evropske Unije.

Primerjava izkoristkov in cen koristne energije ogrevanja glede na ogrevalne sisteme, ki so pri nas najbolj aktualni.

Za uporabnika je pomembno, da izbere energetsko čim bolj učinkovit sistem ogrevanja. Nedvomno so tukaj v največji prednosti, če primerjamo ceno investicije in ceno koristne energije ogrevanja toplotne črpalke zrak-voda s sezonskim izkoristkom naprave do 181 % in ceno koristne energije 0,04 €/kWh. Takoj za njo, če primerjamo izkoristek naprave, se na lestvico uvršča plinska peč z izkoristkom do 95 % in ceno koristne energije 0,07 €/kWh. Sledita jima še sistema na lesno biomaso in sicer peč na pelete z izkoristkom do 92 % in ceno koristne energije 0,07 €/kWh, ter uplinjevalni kotel na polena z izkoristkom do 93 % in ceno koristne energije 0,04 €/kWh.

Notranja enota toplotne črpalke zrak-voda ne vzame veliko prostora, omogoča čistočo in urejenost.

7 ključnih prednosti toplotne črpalke zrak-voda v primerjavi s kotli na fosilna goriva

 1. Približno 75 odstotkov toplote dobimo brezplačno iz ozračja, preostalo iz el. omrežja
 2. Energijski izkoristek je izjemno visok, zato je cena koristne energije ugodna
 3. Notranja enota toplotne črpalke je kompaktna in zavzame zelo malo prostora, ki ostane čist
 4. Nizek strošek ogrevanja razporejen na udobne mesečne obroke
 5. Ne proizvaja nevarnega ogljikovega monoksida in omogoča varno ozračje v bivalnih prostorih
 6. Ne proizvaja trdih prašnih delcev, zrak je čistejši in bolj zdrav za uporabnika in sosede
 7. Uveljavljamo lahko subvencijo EKO sklada pri zamenjavi obstoječega kotla na fosilna goriva z novo toplotno črpalko katera zanaša do 2.500 € oziroma do 3.200 € na območju občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

7 problemov katerim se izognemo z ogrevanjem s toplotno črpalko zrak-voda

 1. Snovanju in namenjanju velike površine prostorov za namene kotlovnice in energentov
 2. Nabavljanju in skladiščenju večjih količin energentov v ali ob hiši, kateri zavzamejo velike površine in kvarijo estetiko ureditve prostora
 3. Stroškom menjave potrošnih komponent kurilnih naprav na fosilna goriva
 4. Nečistočam, ki se z rabo fosilnih goriv nabirajo v kotlovnicah, kjer je potrebno pogosto čiščenje
 5. Dimniku, dimu in vonju po fosilnih gorivih ter nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom
 6. Nepredvidljivemu nihanju cen in visokemu računu za nabavo fosilnih goriv
 7. Hrupnemu delovanju strojne opreme (gorilnikom) v notranjosti objektov

Zunanja enota toplotne črpalke zrak-voda je nameščena v bližini objekta, ne onesnažuje okolja in deluje tiho.

Toplotna črpalka zrak-voda nedvomno dosega najboljši kompromis med ceno, učinkovitostjo ter komoditeto, s tem da moramo upoštevati, da smo z vgradnjo toplotne črpalke ogromno prispevali k varovanju in zaščiti okolja. Tako bodo tudi naši zanamci lahko uživali tako naravo, kot jo tudi mi poznamo.

Za informacije in svetovanje o klimatizaciji in ogrevanju vaših spalnih prostorov s klimatskimi, prezračevalnimi in ogrevalnimi napravami nas lahko brezplačno pokličete prek telefonske številke 0801959 ali kontaktirate prek e-poštnega naslova info@vitanest.si .

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube