S toplotno črpalko se zagotavlja večje vključevanje energije iz obnovljivih virov
21.04.2021

Večja uporaba energije iz obnovljivih virov je pomemben del ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpolnitev zaveze, ki jo je EU dala v okviru Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015 ter uresničitev energetskega in podnebnega okvira za leto 2030, s ciljem, da se do leta 2030 emisije v EU zmanjšajo za najmanj 40 % pod vrednostmi iz leta 1990. Ta cilj nam pomagajo uresničiti tudi učinkovite ogrevalne toplotne črpalke zrak-voda.

Povečana uporaba energije iz obnovljivih virov ima tudi temeljno vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe z energijo, trajnostne energije po dostopnih cenah, tehnološkega razvoja ter inovacij ob hkratnem zagotavljanju okoljskih, socialnih in zdravstvenih koristi.

Ministrstvo za infrastrukturo je 16.4.2021 v vladni postopek vložilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energij (ZOVE), kateri ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

V predlogu tega zakona je med ukrepi za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja tudi omejevanje uporabe posameznih energentov za ogrevanje. Uporaba električne energije je dovoljena le za dodatno ogrevanje prostorov, v katerih so drugi generatorji toplote in se električna energija rabi le za občasno dogrevanje prostorov.

ZOVE prepoveduje:  

  • projektiranje, vgradnja in prodaja kotla na kurilno olje in premog, razen kjer je uporaba kurilnega olja in premoga del industrijskega ali proizvodnega procesa
  • projektiranje in vgradnja kotla na fosilno gorivo v novozgrajenih enostanovanjskih stavbah
  • projektiranje in vgradnja električnih grelnikov za osnovno ogrevanje stavbe, razen na območju omejitev, ki izhajajo iz predpisov o kakovosti zraka. Seveda prepoved ne velja za toplotne črpalke

Od 17.11.2020 pa je v veljavi Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki nalaga projektantom in izvajalcem, da pri graditvi nove stavbe ali pri prenovi stavbe oziroma njenega posameznega dela upošteva uporabo visoko učinkovitih alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, če je to tehnično, funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, ter predpisane notranje klimatske pogoje, požarno varnost in potresno tveganje.

Za alternativne sisteme štejejo naslednji sistemi:

  • toplotne črpalke 
  • decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije
  • soproizvodnja z visokim izkoristkom
  • daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo
  • sistemi na podlagi odvečne toplote iz obnovljivih virov energije

Za učinkovito ter varčno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode priporočamo ogrevalne toplotne črpalke Mitsubishi Electric. Proizvajalec je tehnologijo svojih toplotnih črpalk zrak-voda razvil na osnovi dolgoletnih izkušenj in s pomočjo rednega testiranja v testni hiši tik ob tovarni in na terenu.

Hiša za testiranje toplotnih črpalk v Livingstonu

Smo uradni distributer, ki pri projektiranju, prodaji in vgradnji sodeluje s pooblaščenimi partnerji po vsej Sloveniji, zato so slovenski uporabniki z njimi zadovoljni in jim zaupajo, saj skupaj s strokovnjaki, ki se pri nas tudi izobražujejo zagotavljamo kvalitetno dimenzioniranje, montažo in servis. Že več kot desetletje jih Slovenci uporabljamo tako doma kot v poslovnih prostorih in večjih objektih. Subvencionirane so tudi s strani Eko sklada.

Več o toplotnih črpalkah Mitsubishi Electric si lahko preberete v najnovejšem katalogu, če pa še ne veste, kako deluje toplotna črpalka si lahko ogledate kratek a poučen video posnetek na našem You tube kanalu. Za dodatne informacije o delovanju in ustrezni izbiri naprave ali področnega monterja nas lahko kontaktirate brezplačno prek telefonske številke 0801959 ali prek e-pošte tehnika@vitanest.si.

21.04.2021

Vas zanima več iz te teme?

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube