Zakaj pri hlajenju prostora priteče voda iz klimatske naprave?
14.07.2020

Klimatske naprave, ki se najpogosteje uporabljajo za klimatizacijo gospodinjstev in manjših poslovnih prostorov, niso priključene na vodovodne cevi. Od kje bi lahko pritekla voda? Gre se za kondenzat in ne za vodo iz vodovoda.

Razlivanje vode iz notranje enote po stenah ali opremi prostora dela škodo in stroške

Odtok kondenzata, kateri nastaja kot stranski proizvod v notranji enoti klimatske naprave pri hlajenju prostora, je ustrezno načrtovan in delno vgrajen v napravo že v tovarni, pri namestitvi sistema pa dokončno izveden s strani strokovnjaka za nameščanje klimatskih naprav, zato pri hlajenju voda ne sme teči iz notranje enote po steni.

A voda lahko dobi nenačrtovane in neustrezne poti razlitja. V kolikor je odtok kondenzata iz notranje enote klimatske naprave nezadosten ali onemogočen lahko voda priteče iz notranje enote nekontrolirano. Za to obstajajo različni vzroki, ki povzročijo, da voda teče mimo ustreznih odtokov in povzroči neljube težave.

Da bi razumeli zakaj se tak neljubi dogodek lahko zgodi, je potrebno vedeti, kako sploh nastaja voda v notranji enoti klimatske naprave.

 

Notranja enota klimatske naprave vsebuje uparjalnik z navitjem cevi v katerih je hladilni plin, ki zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti omogoča ohladitev iz prostora vsesanega toplega zraka. To povzroči nastanek kondenzata (vlage) na rebrih uparjalnika. Podobno se zaradi kondenziranja vlage v toplem zraku pozimi orosijo hladna stekla, ko vstopimo v hladen avto ali pri kuhanju v domači kuhinji.

 

Na hladni šipi se zaradi vroče tekočine v skodelici ustvarja vlaga oziroma kondenzat

Vlaga, ki nastane na rebrih uparjalnika v notranji enoti klimatske naprave kaplja v odtočno posodo in se nato odstranjuje iz enote po cevi za odtok kondenzata. Odstranjevanje poteka po naravni poti ali s pomočjo črpalke za odvod kondenzata. Pri tem procesu pa lahko nastane nekaj neljubih situacij, zaradi katerih kondenzat lahko uhaja in teče mimo notranje enote v prostor in ne odteka na mesto, kamor je bilo načrtovano in pravilno izvedeno tako s strani proizvajalca kot monterja klimatske naprave.

5 najpogostejših vzrokov za nastanek nekontroliranega razlitja vode iz notranje enote klimatske naprave

1. Umazan zračni filter

Notranja enota vsebuje zračni filter, ki filtrira ohlajeni zrak iz prostora. Pri tem se na filtru nabere nesnaga. Umazani zračni filter blokira pretok hladnega zraka skozi rebra uparjalnika. Zaradi tega se temperatura na rebrih uparjalnika znižuje, hladilno sredstvo se utekočinja, tlak pade in rebra lahko zamrznejo. Ko se led na rebrih uparjalnika topi, nastane odvečna količina vode glede na velikost odtočne posode. Do tega ne bo prišlo, če uporabnik poskrbi, da je zračni filter čist oziroma redno vzdrževan. Vzdrževanje klimatske naprave oziroma filtrov v klimatski napravi v skladu z navodili proizvajalca je ključni element, s katerim uporabnik prepreči pojav zamrznitve in odtaljevanja ledu.

Čiščenje in vzdrževanje filtrov opravlja uporabnik klimatske naprave sam, potrebno ga je opraviti pred in po vsaki sezoni delovanja klimatske naprave, približno na vsake 3 mesece delovanja naprave

2. Zamašena cev za odtok kondenzata

Zamašena cev za odtok kondenzata je najpogostejši vzrok, da voda iz notranje enote pride v vaš dom namesto, da bi se odvajala po cevi.

Če se odtočna cev zamaši, se voda ne pravilno odvaja. Cevi se lahko zamašijo z različno umazanijo, muljem, plesnijo, bubami in podobno. Zamašeno cev je treba odmašiti z odstranitvijo zamaškov. Poizkusite lahko z uporabo mokro suhega sesalnika. Na najbolj zanesljiv način pa lahko zamaške iz odtoka kondenzata odstrani strokovnjak z uporabo vakuma.

3. Poškodovana odtočna posoda

Če je klimatska naprava že zelo dolgo v uporabi se otočna posoda lahko poškoduje, zato voda ne pravilno odteka skozi. Odtočno posodo lahko zamenja strokovnjak.

4. Poškodovana črpalka za kondenzat

Mogoče imate notranjo enoto klimatske naprave nameščeno nekje v kleti in imate za odvajanje kondenzata vgrajeno tudi črpalka za odvod kondenzata. Če je bila za potrebe odtoka kondenzata v sistemu uporabljena tudi črpalka za odvod kondenzata obstaja možnost, da je poškodovana ali pokvarjena in ne črpa več vode. V tem primeru mora strokovnjak črpalko popraviti ali zamenjati.

5. Premalo hladilnega plina v sistemu 

Prenizka vsebnost hladilnega plina v sistemu povzroča padec tlaka, kar povzroči zamrzovanje reber uparjalnika. Ko se led na rebrih uparjalnika notranje enote stopi, odvečna vode prelije odtočno posodo. Pomanjkanje hladilnega sredstva v sistemu lahko pozoren uporabnik pravočasno opazi, saj se odraža v nezadostnem hlajenju in neobičajnem zvoku, ki ga lahko slišite kot cviljenje ali žuborenje. Reagirajte čim prej in pokličite strokovnjaka, ki bo izmeril ali je vsebnost hladilnega plina v sistemu ustrezna ter odpravil napako.

Če čiščenje oziroma menjava zračnega filtra in sesanje zamaškov iz cevi odtoka kondenzata nista pomagala rešiti problema nekotroliranega razlitja vode iz notranje enote priporočamo, da klimatske naprave ne uporabljate, dokler strokovnjak ne ugotovi vzroka in sanira problem.

Če iz notranje enote klimatske naprave pušča voda, je ne uporabljajte, dokler pooblaščeni serviser ne ugotovi vzroka in odpravi napako

V nekaterih primerih popravilo klimatske naprave več ne bo priporočljivo, niti mogoče. Zanemarjanje vzdrževanja klimatske naprave lahko povzroči poškodbe, kjer popravilo več ni smiselno.

Skladno z zakonodajo se od že leta 2015 stare klimatske naprave, ki vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljikovodikove (npr. plin R22), počasi zamenjujejo s klimatskimi napravami, ki vsebujejo okolju prijaznejše pline (npr. plin R32) in so učinkovitejše. Vzdrževanje starih naprav z dodatnim polnjenjem predelanega plina več ni dovoljeno. Klimatske naprave, ki vsebujejo plin R22 se lahko uporab­ljajo samo, dokler se ne iztrošijo, nato pa jih moramo oddati zbiralcem odpadkov v predelavo. Za zajem morebitnega hladiva R22 in njegovo uničenje poskrbi serviser klimatskih naprav, ki ima opravljen izpit in poseduje dovoljenja Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO) ter je pooblaščen serviser za rokovanje s F-plini. Za zajem freonov iz klimatskih sistemov je namreč potrebno strokovno znanje, praviloma uporabnik naprave tega ne sme opravljati sam. Pooblaščeni serviser poskrbi, da se plin dostavi zbiralcu odpadkov, ki ga uniči po predpisanem postopku. Prav tako serviser lahko ustrezno poskrbi za odvoz dotrajane klimatske naprave na zbirališče odpadnih električnih in elektronskih naprav saj ima družba, ki prva daje klimatske naprave na slovenski trg za to sklenjeno pogodbo z družbo pooblaščeno za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.

Če ste navajeni klimatiziranega prostora, priporočamo pravočasno zamenjavo zastarelega klimatskega sistema za novo klimatsko napravo. Na odpadu lahko pristane samo klimatska naprava v kateri ni freonov

Nakup klimatske naprave pri specializiranem in uveljavljenem lokalnem dobavitelju, ki je zaupanja vreden strokovnjak, zagotavlja verodostojnost dokumentacije, preverjene tehnične podatke, svetovanje glede idealne namestitve in dimenzioniranje, garancijo in servis ter po prodajno podporo.

Celota storitev, ki zajema tudi redno čiščenje ter vzdrževanje klimatske naprave s strani uporabnika, preprečuje neljube dogodke, kot je nekontrolirano razlivanje vode iz notranje enote klimatske naprave ter predstavlja zagotovilo dolgoročnega zadovoljstva.

Hlajenje ob odprtih vratih hladilnika ni prava rešitev klimatizacije prostorov

Najboljši čas za zamenjavo stare klimatske naprave in nakup nove je zgodaj spomladi, torej veliko preden nastopi sezona hlajenja prostorov. A že v pomladnem času se povpraševanje po vgradnji klimatskih naprav zelo poveča, višek pa doseže v začetku poletja. Na hitro dobiti pooblaščenega monterja, ki bo opravil ogled prostora, ocenil obstoječe stanje, izvedel demontažo in odvoz stare klime ter strokovno opravil vgradnjo nove klimatske naprave, lahko sredi viška sezone postane zelo težko opravilo ali celo neuresničljiva misija.

Za dodatne informacije lahko brezplačno pokličete prek telefonske številke 080 1959, svetovalo vam bo izkušeno osebje našega podjetja.

14.07.2020

Vas zanima več iz te teme?

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube