Zaščita toplotne črpalke v ekstremnih zimskih razmerah
29.12.2020

Agencija za okolje ARSO je z zbiranjem meteoroloških podatkov od leta 1961 do 2011 ugotovila, da so zime v Sloveniji vse bolj mile a pojavljajo se tudi ekstremni vremenski pojavi, tudi v obliki obilice snega in ledenega dežja in ti lahko povzročijo nelagodje in tudi nepredvidene stroške. Iz leta v leto je v povprečju manj snega. V zadnjih 50 letih se količina snežnih padavin najbolj zmanjšuje na zahodu Slovenije. Zmanjšuje se količina novozapadlega snega in višina snežne odeje. Količina snega in višina snežne odeje je zelo odvisna od nadmorske višine. Razlike se pojavljajo tudi v krajih, ki so oddaljeni le nekaj kilometrov. Ne glede na milejše zime, se lastniki in uporabniki toplotnih črpalk zrak-voda morajo ustrezno pripraviti in reagirati na bolj ekstremne zimske razmere, da se zagotovi optimalno delovanje ogrevalne toplotne črpalke.

Za odstranjevanje snega iz enote ne uporabljajte ostrih predmetov

Ker ekstremne zimske razmere s snegom in ledom s hkratno neprevidnostjo pri namestitvi in vzdrževanju lahko učinkujejo na optimalnost delovanja toplotne črpalke, je pomembno delovati proaktivno in sprotno ter poskrbeti za zaščito zunanje enote toplotne črpalke zrak-voda.

Na območjih, kjer se pričakuje obilno snežno odejo in led, se morate na to pripraviti z naslednjimi ukrepi.

 1. Poskrbite, da bo prodajalec hkrati tudi strokovnjak za delovanje in vgradnjo toplotnih črpalk, ki Vam bo znal ustrezno pojasniti delovanje toplotnih črpalk zrak-voda, dimenzionirati sistem za učinkovito ogrevanje ter vašemu objektu in potrebam primerno, hkrati načrtovati ter izvesti strokovno namestitev naprav, z izvedbo zadostnega drenažnega sistema pod zunanjo enoto toplotne črpalke. Pogovorite se o ekstremnih zimskih razmerah, ki bi lahko vplivale na delovanje zunanje enote toplotne črpalke.

 2. Pred namestitvijo zunanje enote toplotne črpalke z inštalaterjem preučite primerno mesto namestitve, da se čim bolj izognete vremenskim vplivom npr. snežnim zametom, obilnemu sneženju, poplavam. Pozornost je potrebno nameniti tudi primerni izolaciji cevi in električnih vodnikov zaradi zmrzovanja in drugih vremenskih vplivov. Posebej moramo biti pozorni, da sneg, listje in led ne bi oviralo pretoka zraka skozi toplotni izmenjevalnik ali oviralo delovanje ventilatorja v notranjosti naprave in s tem zmanjševalo učinkovitost delovanja ali celo povzročalo poškodbe. Vedeti moramo, da se med delovanjem ob povečani vlažnosti in temperaturi okoli 3 °Celzija na zunanjem toplotnem izmenjevalniku pojavi ivje, kar je normalen pojav. Ko toplotna črpalk zazna, da je pretok zraka tako okrnjen, da postane njeno delovanje energetsko neučinkovito, samodejno sproži proces samoodtaljevanja, ki traja od 5 do 10 minut in s tem zagotovi, da led odmrzne. Reže na toplotnem izmenjevalniku se sprostijo, zrak pa tako nemoteno teče skozi njega. Ob montaži zunanje enote moramo pod zunanjo enoto zagotoviti drenažni jašek, da bo lahko vsa voda, ki pri procesu odtaljevanja nastane nemoteno odtekla brez, da bi se zadrževala celo ovirala odtekanje vode. Upoštevati moramo, da v eni minuti ventilator zunanje enote prečrpa do 50 m3 zraka, kar pomeni da se ob 88 odstotni vlažnosti in zunanji temperaturi zraka 0 °Celzija, pri stalni hitrosti ventilatorja izloči skoraj 2,5 dl vode na minuto.

 3. Najbolje, da letni pregled delovanja toplotne črpalke zrak-voda opravi, kdor je napravo vgradil. S pregledom zagotovimo, da bo sistem deloval optimalno tako z vidika samega delovanja kot tudi z vidika toplotnega udobja. Posvetujemo se s strokovnjakom glede delovanja naprave in morebitnega odstopanja le tega od specifikacij proizvajalca, tako bomo v primeru težav lahko hitro odreagirali, zaznali nepravilnosti in odpravili napake v najkrajšem možnem času. Zelo pomembno je, da očistimo in pregledamo poti drenažnega sistema. Lahko se nabere listje, umazanija, tujki ter drugi odpadki, ki bi lahko ovirali prost odvod kondenzata iz ohišja na dnu toplotne črpalke.

 4. Posebej pozorni je treba biti v primeru močnega sneženja, zametov ali večjih količin padavin z zmrzaljo, da sneg, zameti ali led ne bi pokril zunanjega izmenjevalnika na zadnji in bočni strani ali pred ventilatorjem. Temu se lahko izognemo z montažo zunanje enote pod nadstreškom in na dovolj visok podstavek, da je zunanja enota dovolj dvignjena od tal. Toplota črpalka Mitsubishi Electric zrak-voda tudi v primeru težav s snegom in ledom omogoča toploto, saj ima v notranji enoti vgrajen električni grelnik, ki zagotavlja toplo sanitarno vodo in nujno ogrevanje prostorov. Seveda je v primeru ogrevanja s pomočjo el. grelnikov potrebno sneg in led odstraniti čim prej, saj se s takim načinom ogrevanja povečajo stroški. 

Kaj lahko uporabnik sam stori za zaščito toplotne črpalke v ekstremnih zimskih razmerah?

 • V ekstremnih zimskih razmerah (lahko tudi sicer) vizualno preverite stanje zunanje enote in se prepričajte, da je brez ledu, snega, umazanije (npr. listje).
 • Postavite nadstrešek nad zunanjo enoto, vendar pokrivala nikoli ne postavite neposredno na enoto ampak poskrbite za odmik nad vrhom enote.
 • Prepričajte se, da nad ali ob enoti ni šibkih drevesnih vej, ki bi se lahko odlomile in pri tem poškodovale enoto. Enoto lahko poškodujejo tudi drugi predmeti, ki jih nevihtni sunki lahko zvrnejo ali premaknejo, zato poskrbite, da takih predmetov ni v bližini.
 • Odstranite umazanijo iz zunanje enote tako, da dobro očistite tudi okolico enote. 
 • Med čiščenjem toplotno črpalko najprej izklopite na daljinskem upravljalniku in nato izklopite še varovalko zunanje enote ter el. grelnike, da preprečite električne okvare.
 • Za odstranjevanje snega in ledu nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov in vrele vode. Za taljenje ledu uporabite toplo vodo.
 • V primeru nedelovanja ali neustreznega delovanja toplotne črpalke se čim prej obrnite na vašega monterja ali prodajalca, ki bo opravil pregled delovanja ter poskrbel za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja.

Toplotna črpalka zrak-voda Mitsubishi Electric tip Zubadan deluje do -28 °Celzija zunanje temperature. Njeno delovanje lahko kontrolirate prek mobilne aplikacije in uporabljate nadzor v oblaku MELCloud. Z veseljem Vam bomo pomagali z nasveti o zanesljivi in učinkoviti ogrevalni toplotni črpalki Zubadan. Uporabite lahko modro številko 080 1959 in nas pokličete brezplačno. Na naši blog strani pa si lahko kadarkoli preberete vsebine povezane s tematiko in izveste še kaj zanimivega ali koristnega s področja toplotnih črpalk.

29.12.2020

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube