Domov > Koristne informacije > Nasveti Ob Nabavi Toplotne Črpalke > Kako izbrati sistem za ogrevanje novogradnje

Kako izbrati sistem za ogrevanje novogradnje

1. korak

Pri načrtovanju novogradnje je izbira sistema ogrevanja odločitev, ki zahteva poznavanje prednosti in slabosti, ki jih določen sitem ogrevanja nudi. Predlagamo, da informacije izbirate iz več virov, vsekakor pa se pred pričetkom izgradnje obrnite na arhitekta in strojnega projektanta, ki Vam bo predstavil najboljše sisteme in naprave, z vidika delovanja, uporabnosti in smotrnosti investicije glede na razpoložljiva sredstva. Poleg Vaših želja bo arhitekt pri izdelavi zasnove objekta moral upoštevati tudi gradbene predpise in pripadajoče tehnične smernice za učinkovito rabo energije v stavbah.

Po zakonu o graditvi objektov zakonodaja za projektno dokumentacijo pri novogradnjah določa osnovne postopke:

 • 1. Za gradnjo enostanovanjskega objekta (manj zahtevni objekti).
  Običajno se za PGD ne naredi načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, more pa PGD vsebovati elaborat gradbene fizike s področja toplotne zaščite stavb in za področje URE (učinkovite rabe energije), kjer so navedeni vmesni rezultati za elemente URE iz pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbi (toplotna zaščita, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode, razsvetljava, obnovljivi viri energije. V PZI dokumentaciji po pridobitvi gradbenega dovoljenja se naredi načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, kjer projektant detajlno izdela sistem in izbere ogrevalno napravo.
 • 2. Za stavbe (zahtevni objekti)
  V PGD se izvede načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, v PZI pa še detajlni načrt za izvedbo s popisom opreme.Gradbeni predpis, ki pogojuje načrtovanje gradnje stavb in podrobneje opredeljuje bistveno zahtevo »varčevanje z energijo in ohranjanje toplote” je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). V tem pravilniku so določene zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanju deleža obnovljivih virov energije stavbe ter način izračuna energijskih lastnosti stavbe.

V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.
Projektante, ki poznajo delovanje in prednosti naprav, ki energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije Vam lahko svetujemo tudi mi. Kontaktirajte nas prek kontaktnega obrazca na dnu strani ali nas brezplačno pokličite prek številke 080 1959.

2. korak

Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem delu ali prostoru. Preglejte ponudbo nizkotemperaturnih sistemov s toplotno črpalko zrak-voda, tako boste lahko izbrali sistem, ki moč za gretje ogrevalne vode in sanitarne vode proizvaja iz toploto okolja in z uporabo električne energije. Tudi toplotne črpalke zrak-voda morajo ustrezati tehničnim smernicam, ki navajajo kakšne energijske izkoristke morajo imeti učinkoviti generatorji toplote. Energijska učinkovitost (COP) ogrevalne toplotne črpalke zrak voda se meri in zagotavlja po standardu EN 14511, pri temperaturi zunanjega zraka 2°C in temperaturi ogrevalne vode na dovodu 35 °C. Minimalna vrednost kazalnika COP je 3,1. To pomeni, da naprava za zagotavljanje 4 kW toplote, le to proizvede z uporabo dobrih 3 delov energije brezplačno iz okolja (zrak v okolici zunanje enote) in enega dela energije iz električnega omrežja.

3. korak

Po pregledu tehničnih podatkov si boste ustvarili svojo sliko in izločili iz izbora naprave, ki ne ustrezajo standardom in predpisom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Sedaj lahko opravite manjšo raziskavo izkušenj, ki jih imajo ljudje z uporabo naprav, ki so ostale v ožjem izboru. Povprašajte sosede, sorodnike ali kolege, če poznajo osebo oziroma družino, ki bi Vam lahko povedala svoje izkušnje in mnenje. Osebo, ki je pripravljena svoje izkušnje deliti z drugimi Vam lahko predstavi tudi distributer sistemov s toplotno črpalko zrak-voda, ki sledi zadovoljstvu svojih kupcev na trgu tudi po prodaji.

4. korak

Poleg kazalnika energetske učinkovitosti preglejte ostale ključne podatke o proizvajalcu in delovanju naprave, kot na primer:

 • uveljavljenost blagovne znamke in specializiranost proizvajalca toplotne črpalke
 • vrsta sistema (sistem v deljeni izvedbi, kompaktne enote…)
 • režim in učinkovitost delovanja pri nizkih zunanjih temperaturah
 • temperatura pripravljene sanitarne in ogrevne vode
 • način oziroma zahtevnost vgradnje in mere naprav za lažjo namestitev
 • način regulacije nastavitev in upravljanja
 • možnost uporabe iste naprave za hlajenje prostorov (npr. prek konvektorjev)

Vodilni specializirani proizvajalci sistemov s toplotno črpalko imajo dolgoletne izkušnje, neprestano vlagajo v izboljšave in lasten razvoj, vse sestavne dele naprav proizvajajo v svojih tovarnah, zagotavljajo tehnično podporo strokovnega sektorja, prisotni so in delujejo na vseh evropskih tržiščih ter upoštevajo potrebe posameznega tržišča. Nekateri sisteme s toplotno črpalko proizvajajo tudi v evropskih tovarnah, kar je še dodatno zagotovilo strokovnosti, saj se pooblaščeni prodajalci, monterji in serviserji redno in pogosto izobražujejo neposredno pri proizvajalcu.

5. korak

Preverite, katero podjetje je pooblaščeno za zastopanje in distribucijo konkretne blagovne znamke na slovenskem tržišču, ali zagotavlja izobraževanje monterjev in serviserjev ter nudi pred prodajno in po prodajno podporo, servis, garancijo in osnovno svetovanje o napravah. Povprašajte jih o prednostih naprav, ki so prišle v vaš ožji izbor, o izkušnjah s terena, ugodnostih in eko subvencijah, ki so v zadnjih letih na razpolago za take naprave. Kontaktirajte nas prek kontaktnega obrazca na dnu strani ali nas brezplačno pokličite prek številke 080 1959.

6. korak

Po analizi vseh podatkov, ki ste jih pridobili sami, prek znancev in distributerja imate dovolj informacij na osnovi katerih lahko skupaj s strojnim projektantom oblikujete najožji izbor. V PZI dokumentaciji (po pridobitvi gradbenega dovoljenja), sedaj lahko skupaj s strojnim projektantom dokončno naredite načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, kjer se detajlno izdela popis zahtevanih del in materiala. Na osnovi popisa del in materiala boste lahko od monterjev sistemov s toplotno črpalko zrak-voda pridobili konkretne ponudbe.

7. korak

Tudi pri izbiri podjetja, ki Vam bo vgradilo sistem s toplotno črpalko zrak-voda morate preveriti poslovanje ponudnika in izbrati ponudbo dobrega podjetja.
Ponudnik oziroma podjetje, ki bo pri Vas izvajalo namestitev toplotne črpalke mora freonski del inštalacijskega sistema izvajati v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih. Podjetje ali njegov podizvajalec za freonski del inštalacije sistema mora biti vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO).Ponudnik naj Vam že na ponudi pisno zagotovi,da bo namestitev freonskega dela inštalacije sistema izvedlo podjetje, ki je vpisano v evidenco ARSO in na ponudbi naj navede evidenčno številko podjetja iz evidence pooblaščenih podjetij pri ARSO.
Dober ponudnik naj Vam zagotovi tudi pričetek in dokončanje del v predvidenem roku, ugodno a predvsem kvalitetno ponudbo z garancijo za ponujene oziroma opravljene storitve inštalacije,vgradnje in namestitve sistema, kvalitetno opravljeno delo, svetovanje na terenu, prodajni servis in garancijske pogoje proizvajalca naprave.
Povprašajte vsaj dva različna ponudnika, vendar naj ne bo le cena odločilna pri Vašem izboru naprave. Sistem ogrevanja je trajno vgrajen v prostor, investicija v sistem ogrevanja s toplotno črpalko je pomembna in trajna investicija, ki je ne boste zamenjali tako enostavno kot bi na primer zamenjali sedežno garnituro.
Investicija v toplotno črpalko je ekonomična. Za naprave navedene na seznamu ustrezne opreme lahko pridobite subvencijo v skladu z veljavnimi oziroma aktualnimi javnimi pozivi EKO SKLADA in določili odlokov o načrtu za kakovost zraka na področju, kjer je objekt v katerega nameravate vgraditi toplotno črpalko.
Pooblaščenega monterja in seznam naše opreme, ki je lahko subvencionirana s strani EKO SKLAD-a Vam z veseljem svetujemo mi. Kontaktirajte nas prek kontaktnega obrazca na dnu strani ali nas brezplačno pokličite prek številke 080 1959.

8. korak

Ko bo vaš objekt v fazi, da boste lahko pričeli z izvedbo pokličite podjetje, ki Vam je izdalo ponudbo, da ponovno opravi ogled prostorov in Vam ponovno na osnovi dejanskega ogleda popravi ali izda obnovljeni predračun. V času odkar ste dobili prvo ponudbo se je lahko spremenil model naprave, cena ali pa tudi sam objekt in s tem vrednost del ali celo izbor ustrezne naprave, lahko se je spremenila zakonodaja ali sistem subvencij. Pogovorite se o vseh podrobnostih, ki so mogoče za monterja še neznanka, kot je na primer stanje toplotnega ovoja stavbe in strehe, kvaliteta stavbnega pohištva, vremenskih posebnostih okolja, uporabnosti prostorov, rokih dokončanja del, vsebini opravljenih oziroma stanju drugih gradbenih delih, ki so pomembna za pričetek vgradnje sistema ogrevanja, zunanji okolici stavbe, notranji razporeditvi prostorov, številu uporabnikov prostorov, življenjskih navadah, ki vplivajo na nastavitve delovanja sistema, o posebnih željah, mnenju sosedov o postavitvi zunanje enote, subvencijah, občinskih odlokih o načrtu za kakovost zraka itn..

9. korak

Cenik naših naprav Vam lahko dostavimo tudi mi po e-pošti. Kontaktirajte nas prek kontaktnega obrazca na dnu strani ali nas brezplačno pokličite prek številke 080 1959. Po pridobitvi vseh informacij, lahko potrdite ponudbo monterja in pričnete z deli.

  

Povpraševanje

Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR.  Več v rubriki politika zasebnosti.

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube